یو پی اس ساختمان

در مواقع قطعی برق، تضمین کارکرد صحیح آسانسورها، درب برقی پارکینگ، دوربینهای مداربسته پارکینگ و فضاهای مشاع جزو موارد حیاتی است که میبایست در طراحی راهکار تأمین برق بی وقفه (UPS) در نظر گرفته شود

راهکار تأمین برق بی وقفه (UPS) برای ساختمان

در یک ساختمان، اجزای مختلفی وجود دارد که میتواند با قطعی و یا نوسانات برق مختلف زندگی روزمره ساکنین و کارکنان مستقر در ساختمان باشد و حتی در مواردی، علاوه بر خسارات مالی، میتواند منجر به بروز خسارات جانی نیز گردد.

در مواقع قطعی برق، تضمین کارکرد صحیح آسانسورها، درب برقی پارکینگ، دوربینهای مداربسته پارکینگ و فضاهای مشاع جزو موارد حیاتی است که میبایست در طراحی راهکار تأمین برق بی وقفه (UPS) در نظر گرفته شود. این امر نیازمند به محاسبه میزان مصرف رنج متنوعی از تجهیزات در شرایط گوناگون است که کارشناسان زینو هوشمند این مهم را به خوبی برای شما انجام می دهند. برای مثال، مصرف برق دوربین مداربسته در زمان وجود و یا عدم وجود نور در محیط (به دلیل استفاده از LED مادون قرمز در زمان عدم وجود نور در محیط) متفاوت است و همچنین آسانسورها بسته به وزنی که حمل میکنند نیز مصرف برق متفاوتی دارند.

راهکارها

  • استفاده از UPS با تکنولوژی مناسب نسبت به تجهیزات
  • استفاده ترکیبی از چندین نوع UPS با تکنولوژی های مختلف به نسبت نیاز هر بخش

چالشها

  • عدم ارسال نوسانات شبکه برق شهری به سمت تجهیزات
  • طراحی جهت بالاترین کارکرد و در عین حال مدیریت بودجه
یو پی اس ساختمان

جمع بندی

تیم زینو هوشمند میتواند با بررسی تمامی نیازهای شما در حوزه تأمین برق بی وقفه (UPS)، با طراحی راهکاری اختصاصی و یکپارچه، تمامی چالش های شما در این حوزه را برطرف و راهکار تأمین برق بی وقفه (UPS) را با بالاترین پایداری کارکرد و تکنولوژی روز جهان برای سازمان شما پیاده سازی نماید.

یک تماس برای طراحی و دریافت مشاوره تخصصی

کارشناسان زینو هوشمند در تمامی مراحل پروژه در کنار شما هستند

یک تماس برای طراحی و دریافت مشاوره تخصصی

کارشناسان زینو هوشمند در تمامی مراحل پروژه در کنار شما هستند