راهکارهای نظارت تصویری

دوربین مداربسته | تجهیزات ذخیره سازی تحت شبکه | نرم افزار مدیریت تصاویر | تجهیزات جانبی دوربین مداربسته

دوربین مداربسته ساختمان

امروزه در ساخت تمامی ساختمانها (حتی ساختمانهای مسکونی) استفاده از دوربین مداربسته امری متداول بوده که با انتخاب مدلهای متنوع و دقیق، منطبق با نیازهای هر بخش، میتوان راهکاری با ضریب امنیت بالا و همچنین بودجه ای مناسب برای ساختمان تهیه کرد که امنیت ساکنین آن را تضمین نماید

دوربین مداربسته ساختمان

شناسایی چهره با دوربین مداربسته

شناسایی چهره با استفاده از دوربین مداربسته، راهکاری مطمئن در حوزه کنترل هوشمند تردد می باشد که البته پارامترهای گوناگونی نیز در انتخاب راهکار مطمئن تاثیر گذار است

شناسایی چهره با دوربین مداربسته

دوربین مداربسته سایت صنعتی

یک راهکار نظارت تصویری سایت صنعتی، در واقع ترکیبی از راهکارهای مختلف در حوزه دوربینهای مداربسته است که میبایست با دقت فراوان و ارزیابی ها و بررسی های فراوان صورت گیرد

دوربین مداربسته سایت صنعتی

دوربین مداربسته پلاک خوان

تشخیص پلاک خودرو با استفاده از دوربین مداربسته پلاک خوان راهکاری مطمئن در حوزه کنترل هوشمند تردد می باشد که البته پارامترهای گوناگونی نیز در انتخاب راهکار مطمئن تاثیر گذار است

دوربین مداربسته پلاک خوان

دوربین مداربسته فروشگاه

راهکار نظارت تصویری فروشگاه، صرفا محدود به سطح یک شعبه نیست و شما در آینده ای نزدیک، قطعا نیاز به یکپارچه سازی تصاویر تمامی شعب خواهید داشت که این مهم، المانی کلیدی در انتخاب شماست

دوربین مداربسته فروشگاه