راهکارهای مانیتورینگ

ویدئو وال | دیکودر | اتاق مانیتورینگ | ویدئو وال کنترلر | دیجیتال ساینج

اتاق مانیتورینگ

راه اندازی اتاق مانیتورینگ، فرآیندی بسیار تخصصی است که اگر در طراحی آن دقت کافی صورت نگیرد، موجب تحمیل هزینه های بسیار به سازمان و البته خروجی ناکارآمد می باشد که در صورت سازمان مجبور به پرداخت هزینه های مجدد برای بازسازی سیستم خواهد بود

اتاق مانیتورینگ

دیجیتال ساینج

پیاده سازی دیجیتال ساینج، نیازمند بررسی و راه اندازی بخشهای مختلفی است که داشتن دانش تخصصی سخت افزاری (برای انتخاب تجهیزات مناسب با پروژه) و نرم افزاری (برای پیاده سازی نرم افزار مدیریت مرکزی) از الزامات آن است

دیجیتال ساینج

ویدئو وال مرکز خرید

استفاده از ویدئو وال در مرکز خرید، امری است که برای مالکین پاساژها بسیار پر منفعت می باشد، اما پیاده سازی این راهکار نیز فرآیندی بسیار تخصصی است

ویدئو وال مرکز خرید